Cara e Cara 26 : Isabelle François

  • 00:18:22
  • Episòdi 26
  • Duscas al 31/05/2030

Clamenç Pech cara a la cantaira e comediana setòria. A collaborat amb un bon nombre de tropas e de grops de musica occitans , Isabelle François.

Vòstres comentaris