Descobritz "Camin de lenga", un film inedit de Sylvain Roux !

Aulhèrs deth Caucasa

17-03-2016

Un film de Didier Peyrusqué

D'ÒC Show

Après "Socotra, l'isla aus vutres", descobritz "Aulhèrs deth Caucasa" lo navèth documentari de Didier Peyrusqué. 

Tornar

Lo Congrès

Expressions

Estar vadut en bona lua

Être chanceux