"Bodega, buf de vida !" Un film de Sophie Jacques, del 2 de Mai al 2 d'agost sus ÒCtele.

Trotet 28 : Fa una còca

19-02-2018

Pendent que la sua mair que hè ua còca, Trotet que decideish de hèr la sua e d'inventar ua navèra recèpta.Revenir

Agendà

Currently there are no events.
Lo Congrès

Expressions

Gahar la lèbe au jaç

Arriver à point