Pepin 18 : La fèsta fabulosa

pepin 18 : la festa fabulosa

Una nuèch alara que los tres amics dormisson a la serena, Grosbec es levat per un estranh personatge...