Pepin Trespomas 37 : L'arpa de cristal

pepin trespomas 37 : l arpa de cristal

Au virar deu camin, Pepin, Picanier e Grosbec encontran un joen musicaire qui posseda ua arpa magica.