Monde d'Aqui - Patrick Ratineaud

  • 00:04:57
  • Episòdi 5
  • Duscas al 01/04/2019

Pertrèit de Patrick Ratineaud, professor d'occitan, per l'Union Occitana Camila Chabaneu. Cada duas setmanas, un navèth pertrèit dens Monde d'Aquí !

Vòstres comentaris